header image

Azartinių lošimų organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos

Lietuvoje lošimus ir lažybas organizuojančių bendrovių veiklą prižiūri ir kontroliuoja valstybinė lošimų priežiūros komisija. Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis  šių bendrovių veiklos gaires, yra Lietuvos Respublikos Azartinių Lošimų Įstatymas. Šiame įstatyme lažybos yra apibrėžiamos kaip viena iš lošimo rūšių, pagrįsta ateities įvykio baigties spėjimu. Kitos lošimų rūšys, kurias apima šis įstatymas yra : lošimas automatais, bingo, totalizatorius ir stalo žaidimai.

Lietuvos Respublikos Azartinių Lošimų Įstatymas nurodo reikalavimus, draudimus bei apribojimus lošimus ir lažybas organizuojančioms bendrovėms. Visų pirma, įstatymas reikalauja, kad lošimo organizatoriai turėtų jų veiklą atitinkančias licencijas, kurias išduoda Valstybinė lošimų priežiūros komisija. Lošimų licencijavimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Apribojimai yra taikomi lošimo namų ir lažybų punktų steigimo vietoms, laimėjimų išmokoms ir papildomai lošimų bendrovių veiklai.

Valstybinė lošimų priežiūros komisija ne tik išduoda licencijas verstis lošimo veikla, bet ir yra atsakinga už tai, kad lošimus ir lažybas organizuojančios bendrovės laikytųsi įstatymo. Taip pat ši komisija tvirtina reglamentus, pagal kuriuos yra vykdomos loterijos. Pagrindinis dokumentas, pagal kurį yra reguliuojamas loterijų organizavimas yra Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas. Šis įstatymas siekia užtikrinti ir loterijų organizatorių, ir jų dalyvių teisių apsaugą.

Loterijų organizatoriai, kaip ir lošimų organizatoriai, privalo turėti savo veiklą atitinkančias licencijas, kurias išduoda Valstybinė lošimų priežiūros komisija ir savivaldybių, kurių teritorijoje numatoma organizuoti loterijas, vykdomosios institucijos. Organizuoti loterijas gali Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys, kurie paklūsta įstatymui ir atitinka reikalavimus. Tam tikra dalis loterijų pelno turi būti paskirta labdaringiems tikslams, o kita nustatyta dalis turi būti įtraukta į laimėjimų fondą. Apribojimai yra taikomi loterijos bilietų platinimui, laimėjimų išmokoms ir papildomai loterijas organizuojančių bendrovių veiklai.

Taigi, Lietuvoje lošimų, lažybų bei loterijų organizavimo veiklą prižiūri valstybinė lošimų priežiūros komisija, kuri vadovaujasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymais. Šie įstatymai yra skirti ne vien lošimų, lažybų ir loterijų organizatoriams, bet ir jų dalyviams, kurie taip pat turi žinoti savo prievoles ir teises. Tik tvarkingai laikantis įstatymų nustatytų taisyklių galima be rūpesčių mėgautis įvairiais lošimais.

Reklama

Geriausi straipsniai

Mobilios Lažybos Telefonu

Aprašomos mobilios lažybos, kurios yra neseniai atsiradusi naujovė azartinių žaidimų pasaulyje. Lažinkitės mobiliuoju telefonu bet kur ir bet kada.

Visas straipsnis

Paskutiniai straipsniai

Populiariausi Kazino Lošimai

Aprašomi žinomiausi kazino lošimai: pokeris, ruletė, blackjack ir lošimų automatai. Sužinokite, kaip žaidžiami šie žaidimai ir išbandykite juos patys.

Visas straipsnis

Naujausi straipsniai

Lažybų Organizatoriai Siūlo Lažintis Gyvai

Aprašomos lažybų organizatorių siūlomos gyvos lažybos: kaip jos vyksta, kai kurios iš jų taisyklių ir būdai, kuriais lošėjai gali lažintis gyvai.

Visas straipsnis

Reklama

  ©  www.teachingtools.org. Visos teisės saugomos. Svetainės medis